کۆرسی فیربوونی زمانی Python كە نزیكەی 150 وانەیە وە زۆر بە ئاسانی دەتوای فێری بیت - Home4T ماڵیک بۆ تەکنۆلۆژیا

کۆرسی فیربوونی زمانی Python كە نزیكەی 150 وانەیە وە زۆر بە ئاسانی دەتوای فێری بیت


 کۆرسی فیربوونی زمانی  Python كە نزیكەی 150 وانەیە وە زۆر بە ئاسانی دەتوای فێری بیت..
پایسن زمانێکی گشتی، ئاست بەرزی پرۆگرامکردنە. فەلسەفەی دیزانی زمانەکە تەرکیز ئەکاتە سەر ئاسانی خوێندنەوە، سینتاکسی زمانەکەش کارئاسانی ئەکات کەوا پرۆگرامکاران بابەتەکان بە ژمارەیەکی کەمتر لە دێڕی نوسراو کۆد بکەن بەراورد بە زمانەکانی تری وەک سی++ یان جاڤا. زمانەکە "دروستکەر"ی تێدایە کە مەبەست لێیان ئاسانکاری پرۆگرامی ڕوونە لە هەردوو ئاستی بچووک و گەورەدا.

وانەی یەکەم

Python for Beginners 1 | What is Python ?


ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM 
-------------------


وانەی دووەم

Python for Beginners 2 | installing Python

ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
وانەی سێیەم

Python for Beginners 3 | about IDLE


ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
وانەی چوارەم

Python for Beginners 4 | Before We Start


ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
وانەی پێنجەم

Python for Beginners 5 | Numbers and Operations 1 | Integers and Floats


ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
وانەی شەشەم

Python for Beginners 6 | Numbers and Arithmetic Operations 2 | Integers and Floats




ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
وانەی حەوتەم

Python for Beginners 7 | Numbers and Arithmetic Operations 3 | Integers and Floats


ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM

وانەی هەشتەم

Python for Beginners 8 | Numbers and Comparison Operators 4 | Booleans


ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
وانەی نۆیەم

Python for Beginners 9 | What is Variables ?

ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
وانەی دەیەم

Python for Beginners 10 | Using Variables | Variable Types


ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
وانەی یازدە

Python for Beginners 11 | Writing Comments in Python






وانەی دوازدە

Python for Beginners 12 | Spaces in Python




وانەی سیازدە

Python for Beginners 13 | What is Functions ?




وانەی چواردە

Python for Beginners 14 | Changing Colors in IDLE






وانەی پازدە 

Python for Beginners 15 | Print Function








وانەی شازدە

Python for Beginners 16 | Types of Variables






وانەی حەڤدە

Python for Beginners 17 | Variables 1 | Numrical Variables




وانەی هەژدە

Python for Beginners 18 | type Function




وانەی نۆزدە

Python for Beginners 19 | int Function




وانەی بیست

Python for Beginners 20 | float Function





وانەی 

21-

Python for Beginners 21 | abs Function




وانەی

22-

Python for Beginners 22 | pow Function





وانەی

23

Python for Beginners 23 | Using Multiple Functions



وانەی

24-

Python for Beginners 24 | Introduction about Strings 1




وانەی

25-

Python for Beginners 25 | How to Close IDLE | Shortcut | exit and quit function




وانەی

26-

Python for Beginners 26 | More about Strings 2




وانەی

27-

Python for Beginners 27 | Strings with Operaters 3





وانەی

28-

Python for Beginners 28 | Strings 4





وانەی

29-

Python for Beginners 29 | Strings 5









30-

Python for Beginners 30 | str function in python





31-

Python for Beginners 31 | len Function in python





33-

Python for Beginners 32 | Strings 6






33-

Python for Beginners 33 | String 7 | replace method






34-

Python for Beginners 34 | Strings 8 | in in python





35-

Python for Beginners 35 | Boolean in Python -1





36-

Python for Beginners 36 | Boolean VS Variable - 2





37-

Python for Beginners 37 | Boolean | is + is not + not







38-

Python for Beginners 38 | Booleans with And and Or






39-

Python for Beginners 39 | Introduction to Lists in Python 1








40-

Python for Beginners 40 | List with operations in Python 2





41-

Python for Beginners 41 | List in Python 3 | Slicing






42-

Python for Beginners 42 | list Function in python





Python for Beginners 43 | List Functions in python





44-

Python for Beginners 44 | List Methods 1





45-

Python for Beginners 45 | List methods 2





46-

Python for Beginners 46 | List methods 3 | sorting in python





47-

Python for Beginners 47 | range Function






48-

Python for Beginners 48 | Introduction to Tuples 1






49-

Python for Beginners 49 | Tuples with Operators 2








50-

Python for Beginners 50 | Tuple functions in python 3





51-

Python for Beginners 51 | Introduction to Dictionary in python 1






52-

Python for Beginners 52 | How to save files in python






53-

Python for Beginners 53 | How to get data from users | input in python





54-

Python for Beginners 54 | Introduction to logic | if statements 1





55-

Python for Beginners 55 | if statements 2 | if syntax






56-

Python for Beginners 56 | if statements 3 | if with logical operters



57-

Python for Beginners 57 | if statements 4 | if with else




58-

Python for Beginners 58 | if statements 5 | if with elif + else



59-

Python for Beginners 59 | if statements 6 | if with elif + else


60-

Python for Beginners 60 | if statements 7 | nested if with else





61-

Python for Beginners 61 | if statements 8 | find square and cube of odd and even numbers





62-

Python for Beginners 62 | if statements 9 | find odd and even numbers






63-

Python for Beginners 63 | problem in console | python problem in windows





64-

Python for Beginners 64 | if statements 10 | find vowel in python





65-

Python for Beginners 65 | if statements 11 | find multiple of numbers





66-

Python for Beginners 66 | if statements 12 | find weather equal or not between numbers





67-

Python for Beginners 67 | if statements 13 | find the greatest number


68-

Python for Beginners 68 | if statements 14 | making a grade program



69-

Python for Beginners 69 | if statements 15 | Creating an age script for websites




70-

Python for Beginners 70 | if statements 16 | making a quiz program



71-

Python for Beginners 71 | if statements 17 | If with list



72-

Python for Beginners 72 | Before we start ( Loop ) 1 | Range in python




73-

Python for Beginners 73 | Before we start ( Loop ) 2 | Increment and Decrement in Python



74-

Python for Beginners 74 | Before we start (Loop) 3 | ( in ) in Python



75-

Python for Beginners 75 | Introduction to Loops



76-

Python for Beginners 76 | for Loop 1




77-

Python for Beginners 77 | for Loop 2





78-

Python for Beginners 78 | for Loop 3



79-

Python for Beginners 79 | for Loop 4 | for with range



بۆ ئەوەی ئەم پەڕەیە  خاو نەبێتەوەو ئێوە کارەکانتان بە ئاسانی بەڕیوە بچێت و بتوانن بەئاسانی کۆرسەکان وەربگرن 

ئەم کۆرسەمان کردە دوو بەش

فەرموون بۆ بەشەکەی تر کە بریتیە لە ٦٠ وانە
 کلیک بکە⏪⏪⏪⏪
سەبسکرایبی ئەم چەناڵە بکەن
ماڵیک بۆ تەکنۆلۆژیا لەسالێ ٢٠١٥ دامەزراوە تا ئیستا بەردەوامبەو بەکۆمەڵی ئەدمینی شارەزا خزمەتی بواری تەکنەلۆژیا ئەکات و شایەنی باسە " ئەم ئەکاونتە تایبەتە بەو کەسانەی کە بابەت ئەنیرن بۆ ماڵیک بۆ تەکنۆلۆژیا بەم ئیمێلە بابەتەکانتان بنیرن . haloselman@gmail.com بەناوو ناونیشانی خۆتان بابەتەکە بڵاو ئەکرێتەوە ..