داگرتنی یاری Shadow Fight بhۆ iOS و Android بە فری

داگرتنی یاری Shadow Fight بۆ iOS و Android بە فری
بەبێ کێشە 
بینەری ئەم ڤیدۆیە بن 

بۆ ئەندرۆید

بۆ ئایفۆن 
ئەپڵ ئایدی 
thdthd2367@gmail.com 
HackDestination2367

بەهیوای سوود
ئامادەکردنی هاوڕێ ئیسماعیل
x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە