فکرەیەکی نوێ بۆ ئەوکەسانەی یاری بە مۆبایل ئەکەن


فکرەیەکی زۆر زۆر موهیم بەتایبەت بۆ ئەوکەسانەی یاری سیبا ق سەیارە ئەکەن


پێداویستیەکان 
١- مقوبا {کارتۆن}
٢- چەسپ " نازانم ئێوە چی پی ئەلین "
٣-  لەباتی دریلەکە { چەقۆکەیک }
٤- راستە "مەستەرە"
٥-قەلەم  "پێنوس"
٦- ئەبێ مۆبایلێکێشت هەبێت ههه
با دەست پێبکەین 

بینەری ڤیدۆکە بە 


ڤیدۆکە  خۆم نەمکردوە مەجالم نەبوو 
بەهیوای سوود 
ماڵپەری هەڵۆ


x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە