کردنەوەی بەرنامەکان بە ئێشارەتی پەنجەکان

بەرنامەیەکی زۆر بەهیز بۆ ئەوەی بە ئیشارەتی پەنجەکان
بەرنامەکانی پێبکەیتەوە
کاتێک تۆ ئەتەوێ راستەوخۆ بەرنامەیەک بکەیتەوە
بەزوترین کات ئەیکاتەوە بەرنامەی دیاری کراوت بۆ ئەدۆزیتەوە .


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.golgorz.hoveringcontrolsfree&hl=ar

x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە