باشترین 10 ئەپ بۆ دەسکاریکردنی وێنە بۆ ئایفۆن

سڵاو هاوڕێیان ئەم جارە کۆمەڵێ ئەپی باشم بۆ هێناون بۆ دەسکاری کردنی وێنە بۆ ئایفۆن

1. Snapseed

Best iPhone Photo Editing Apps 2016 4

بۆ داگرتنی بەرنامەکە ئەم بەستەرە داگرە

2. VSCO

Best Photo Editing Apps – VSCO

بۆ داگرتنی بەرنامەکە ئەم بەستەرە داگرە

3. Lens Distortions

Best iPhone Photo Editing Apps 2016 13

بۆ داگرتنی بەرنامەکە ئەم بەستەرە داگرە

4. SimplyB&Wبۆ داگرتنی بەرنامەکە ئەم بەستەرە داگرە

5. VSCO Camبۆ داگرتنی بەرنامەکە ئەم بەستەرە داگرە

Adobe Photoshop Express.6

Adobe Lightroom

بۆ داگرتنی بەرنامەکە ئەم بەستەرە داگرە

7.Pixlr – Photo Editor

Pixlr Express

بۆ داگرتنی بەرنامەکە ئەم بەستەرە داگرە

Photo Editor by Aviary.8

Photo Editor by Aviary

بۆ داگرتنی بەرنامەکە ئەم بەستەرە داگرە

Photoblend.9

Photoblend

بۆ داگرتنی بەرنامەکە ئەم بەستەرە داگرە

Luminance.10

Luminance

بۆ داگرتنی بەرنامەکە ئەم بەستەرە داگرە


بەهیوای سود
ئامادەکردنی:مەشخەڵ سەرپەرشتیاری بەشی ئایفۆن


x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە