چۆنیەتی دروست کردنی فلتەری سناپچات

سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت
...................
من وەک کۆیار قاسم هاتمەوە لاتان
لەبابەتی ئەمجارەدا باس لەچۆنیەتی دروست کردنی فلتەر
سناپچات 
سەرەتا پێویستمان بە هەردوو بەرنامەی 
Phonto
pro knock
 
.........
١.دواتر دەچینە ئەپی فۆنتۆ وێنێیەک دائەنێین و
بەدڵی خۆمان نوسینێک لەسەر وێنەکە ئەنوسین
وێنەکە سەیڤ ئەکەین
٢.ئەچینە ئەپی کنۆک ئاوت وێنەکە چواردەورەکەی ئەسڕینەوە
چۆنمان پێباش بێ ئەوها ئەیبڕن
٣.لەدوای سەیڤ کردنی ئەچینەوە سناپ چات بە مقەستەکە وێنەکە ئەبرین....
بەسەرکەوتوی فلتەرێکمان دروست کرد
..............

ببورن ئەزیزان کنۆکئاوت بۆ ئەندرۆید نیە
بۆ داگرتن ئەولینکانەی سەرەوە بکەنەوە
ئامادەکردنی بابەت
کۆیار تێچمان
x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە