10 یاری خۆش سیاری و پاسیکل بۆ ئایفون و ئەندروید زور شازە


سلاو هاورییان 

10 یاری خۆشی 
سیاری و پاسیکل
زور شازە بەراست بی حەلە
بۆ ئایفون و ئەندرویدکلیک لەم وینە بکە بۆ داونلودکردن یارەکانە

10


9

8

7

6

ببورا بۆ ئایفون نیە

5

43


2


1x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە